FOTOS D'AGOST

Estes són algunes impressions fotogràfiques que intenten reflectir l'esperit agosten-se. Esperem que vos ho arribem a transmetre.